al contingut a la navegació Informació de contacte

Història

Tremp és una ciutat amb una forta i antiga tradició musical.


L’any 1877 el Dr. Agustí Roure fundà la Societat Coral La Lira, que tenia com a objectiu, entre d’altres, la formació musical i coral dels trempolins. D’aleshores ençà la música i el cant han estat sempre presents en la vida social i cultural de la ciutat.


L’any 1958 l’Ajuntament creà a Tremp la primera Escola de Música Municipal, sota el guiatge i la direcció del mestre Domènec Cardenyes. Als anys setanta l’escola com a tal deixà pràcticament d’existir, fins que l’any 1984 l’Ajuntament de Tremp, sensible a una forta demanda ciutadana d’estudis musicals, es plantejà de nou la creació d’una Escola Municipal de Música, que va posar en marxa aquell mateix any, amb molt pocs recursos humans i materials, i que ha perdurat fins a l’actualitat.


Durant aquests anys han estat molts els trempolins que han passat per l’Escola Municipal de Música sota el mestratge dels diversos professors que hi han exercit. Durant tots aquests anys l’Escola ha subsistit gràcies a l’esforç econòmic de l’Ajuntament, dels pares, i al voluntarisme dels professors, que amb el mínim de mitjans materials i d’instal•lacions, han desenvolupat una tasca meritòria.


La promulgació de la LOGSE va obligar novament l’Ajuntament de Tremp a replantejar-se el paper de l’Escola Municipal de Música, per tal d’oferir a la ciutat i a tota la comarca uns ensenyaments musicals de bon nivell, homologables amb els que, arreu del país, oferien moltes escoles de música reconegudes i autoritzades per la Generalitat de Catalunya.


Amb aquesta voluntat, ja al curs 2000/01, l’Ajuntament de Tremp va replantejar el seu projecte d’Escola de Música, incrementant substancialment els recursos destinats. Més concretament els recursos es van destinar a incrementar la plantilla de professorat, que va passar de 2 a 7 professors, amb titulació professional o superior, a incrementar l’oferta instrumental, que va passar de 2 a 6 instruments, a habilitar nous espais municipals per a l’Escola, i a constituir un petit equip directiu. Tot aquest esforç va portar, aquell curs, a doblar el nombre d’alumnes, que encara va continuar creixent els propers cursos, fins al voltant dels 250 alumnes.


Aquest nou plantejament que l’Ajuntament va fer per a l’Escola Municipal de Música va suposar un esforç econòmic important que la ciutat difícilment podria mantenir si l’Escola no era autoritzada.


Amb aquest propòsit l’Escola va començar tots els tràmits per tals de formar part de les Escoles autoritzades del nostre país, i el curs 2003 aconseguí l’autorització.


Durant aquests anys i fins a l’actualitat l’Escola ha estat finançada entre la Generalitat, l’Ajuntament i les quotes dels pares.


El curs 2011-2012 i degut a les retallades que es van ocasionar en cultura, l’Escola ha de fer esforços per poder mantenir els programes que ha ofert fins ara i poder donar resposta a les demandes del municipi i voltants i és per això que es planteja un canvi de rumb de cara al proper curs per tal que la població que estigui interessada a començar uns estudis musicals no en pateixi les conseqüències i que el professorat que hi treballa ho pugui continuar fent sense que la qualitat se’n ressenteixi.