al contingut a la navegació Informació de contacte

Canals de denúncies

Eina de comunicació de l'Ajuntament per informar o denunciar, també de forma anònima, males pràctiques en la gestió municipal

Aquest és un canal de denúncia totalment confidencial, i si cal anòmin, que l'Ajuntament de Tremp posa a disposició de tothom amb l'objectiu d’informar o denunciar males pràctiques dutes a terme per aquest consistori que infringeixin els principis ètics i de bon govern (recollits en el codi de conducta d’alts càrrecs de l’Ajuntament) o possibles casos de frau, corrupció o conflicte d’interessos en relació a les actuacions emmarcades en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

ACCEDEIX AL CANAL DE DENÚNCIES DE L'AJUNTAMENT DE TREMP

Identificació

Les comunicacions es poden fer amb dades identificatives o bé de forma anònima, sense necessitat d’introduir les dades personals. Si es prefereix l’anonimat, és important que la persona que interposi la denúncia guardi el codi d’accés que es genera, ja que serà imprescindible per fer el seguiment posterior de la tramitació.

Amb l’anonimat, el canal de denúncies garanteix la confidencialitat absoluta en la tramitació de la denúncia per evitar possibles represàlies, discriminació o qualsevol altra conseqüència professional, personal o efecte negatiu per raó de la notificació formulada. 

Aquesta eina sorgeix de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, publicada el 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. La seva implementació no serà obligatòria per als ens locals dels municipis de menys de 10.000 habitants fins al desembre del 2023, però és una aposta de l’Ajuntament de Tremp per avançar en el desplegament de mesures antifrau, la transparència i el bon govern.  

Fons Next Generation EU

En cas de voler fer alguna aportació o denúncia relativa a la gestió dels Fons Next Generation EU, cal canalitzar-la a través d’aquesta plataforma.