al contingut a la navegació Informació de contacte

Centre ACTIC

Centre Acreditació ACTIC

L'ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és el certificat acreditatiu de la competència digital emès per la Generalitat de Catalunya.

Per mitjà de l'ACTIC, la persona titular pot acreditar, davant qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Per obtenir el certificat cal fer una prova d'avaluació automatitzada en un centre col·laborador. Un cop acabada, el sistema mostrarà el resultat ("apte/a" o "no apte/a"). Per participar-hi cal ser més gran de 16 anys en el moment de realitzar-la i pagar la taxa establerta legalment. Trobareu informació sobre el procediment per obtenir l'acreditació al portal de l'ACTIC.Si us voleu preparar per a fer la prova podeu contactar amb :

També podeu assisitir a cursos COMPETIC a la Escola d'Adults de Tremp: https://agora.xtec.cat/cfa-tremp/

I per finalitzar també podeu fer la formació online de Competic 3 a través de la IOC: https://ioc.xtec.cat/educacio/competicDocument Actions