al contingut a la navegació Informació de contacte

Oferta d'ocupació pública

Si vols inscriure't a la Borsa de Treball complimenta els formularis que pots trobar al catàleg de serveis.

  • Empreses que busquen treballadors/es.
  • Treballadors/es que busquen feina.

 

  • Oferta d'ocupació pública a l'Ajuntament: 

         Anunci: de convocatòria i bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'operaris de brigada.

         Anunci: de la relació provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'operaris destinada a la brigada municipal.

         Anunci: de la relació definitiva d'admesos i exclosos, designació membres del tribunal i data de les proves del procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'operaris brigada muicipal.

         Anunci: dels resultats de la prova de català del procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'operaris destinada a la cobertura d'absències temporals a la brigada municipal de l'Ajuntament de Tremp.

          Anunci: Dels resultats de la prova teòrica, de la prova pràctica i de la valoració de mèrits del procés de selecció per a la constitució d’una borsa d’operaris destinada a la cobertura d’absències temporals a la brigada municipal de l’Ajuntament de Tremp.

         Anunci: de convocatòria i bases del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'interinatge d'un/a aguatzil destinat/da a la Terreta.

         Anunci: Aprovació de la relació d'admesos i exclosos del procéd de  selecció corresponent a un agutzil, destinat a la Terreta, de l'Ajuntament de Tremp.

         Anunci: Aprovació de la relació d'admesos i exclosos del procés de selecció corresponent a un agutzil, destinat a la Terreta, de l'Ajuntament de Tremp.

         Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí un lloc de treball classificat com personal laboral del grup A2 d’administració especial de professors/a de l’Escola Municipal de Música de Tremp.

  • Ofertes d'ocupació pública a l'Ajuntament, anteriors:

       Consulta el portal de transparència: FES CLIC A L'ENLLAÇ

    Document Actions