al contingut a la navegació Informació de contacte

Oferta d'ocupació pública

Si vols inscriure't a la Borsa de Treball complimenta els formularis que pots trobar al catàleg de serveis.

  • Empreses que busquen treballadors/es.
  • Treballadors/es que busquen feina.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT:

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de
selecció de selecció per a monitors destinats al parc de Nadal Cucaliu 2023 i per a la
constitució d’una borsa de treball de monitors/es de lleure.

Anuni: Dels resultats de la selecció del procés  mitjançant concurs per la provisió de d’una plaça d’oficial i dues places d’operaris de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
Tribunal i dates de prova i selecció per la provisió amb caràcter laboral-fix de tres places d’ajudants i dues d’operaris de la Brigada de Neteja Viària de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
Tribunal i dates de prova i selecció per la provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés selecció de monitors de lleure per a la realització del Parc de Nadal Cucaliu 2023 i constitució d’una borsa de treball.

Anunci:  dels resultats de la prova i de la valoració de mèrits del procés de selecció per a cobrir
una plaça de professor/a de piano a jornada parcial destinat/da a l’Escola Municipal de Música.

Anunci: De la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció
per la provisió amb caràcter laboral fix d’una plaça de professor/a de piano a jornada parcial amb destinació a l’Escola Municipal de Música de Tremp.

Anunci: dels resultats  del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió de dues places d’oficials de 1a de la construcció de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits. 

Anunci: de convocatòria de les bases reguladores per a la provisió mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure de la plaça Auxiliar Administratiu/va d'Administració General de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tremp.

Anunci: De convocatòria i de les bases reguladores per a la provisió mitjantçant el sistema de concurs-oposició lliure de la plaça de Tècnic Especialita d'Esports de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Tremp.

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, designació dels
membres del tribunal i data de les proves del procés de selecció per la provisió amb caràcter laboral fix d’una plaça de professor/a de piano a jornada parcial amb destinació a l’Escola Municipal de Música de Tremp.

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal i data de selecció del procés per la provisió amb caràcter laboral-fix de dues places d’oficials 1a de la construcció de la Brigada municipal de l’Ajuntament de Tremp.
Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits

Anunci: De bases reguladores i convocatòria del procés de selecció professor/a de piano
a jornada parcial.

Anunci: Anunci de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern.

 Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i d’un/a monitor/a esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de tres places d’ajudants i dues d’operaris de la Brigada de Neteja Viària de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de dues places d’oficials 1a de la construcció de la Brigada municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i un monitor esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern a l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’ajudants i dues d’operaris de la Brigada de Neteja Viària de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix dues places d’oficials de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT, anteriors convocatòries:

       Consulta el portal de transparència: FES CLIC A L'ENLLAÇ