al contingut a la navegació Informació de contacte

Oferta d'ocupació pública

Si vols inscriure't a la Borsa de Treball complimenta els formularis que pots trobar al catàleg de serveis.

  • Empreses que busquen treballadors/es.
  • Treballadors/es que busquen feina.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT:

Anunci: De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, designació de membres del Tribunal i data de la selecció del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió d’una plaça una plaça funcionarial de Tècnic Mig de Recursos Humans, Promoció Local i Habitatge de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci:De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió de quatre places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció per la provisió de tres places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci:De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup A1 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció mitjançant concurs per la provisió d’una plaça una plaça funcionarial de Tècnic Mig de Recursos Humans, Promoció Local i Habitatge de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça de Tècnic Superior, una plaça de Tècnic Mig, una plaça de Tècnic Auxiliar i una plaça d’Auxiliar Tècnic de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i un monitor esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern a l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’ajudants i dues d’operaris de la Brigada de Neteja Viària de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça vacant d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Tremp corresponent a l'oferta púlica d'ocupació d'estabilització.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup C2 i una del grup AP d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix sis places de professors/es de música i una plaça d’auxiliar administratiu/va destinats/des a l’Escola Municipal de Música de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix dues places d’oficials de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup C1 i tres places del grup C2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu quatre places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu tres places del grup A2 d’Administració Especial de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu dues places del grup A1 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter definitiu una plaça del grup A2 d’Administració General de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: Dels resultats dels exercicis teòric, pràctic i la valoració de mèrits del procés de selecció per a cobrir amb caràcter interí un lloc de treball administratiu de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: Del resultat de la prova de català del procés de selecció per a cobrir amb caràcter interíun lloc de treball administratiu de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: De la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el procés de
selecció per a cobrir amb caràcter interí un lloc de treball administratiu de l’Ajuntament
de Tremp.

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de
selecció per a cobrir amb caràcter interí un lloc de treball administratiu de l’Ajuntament
de Tremp.

Anunci: Dels resultats de la prova psicotècnica, de la valoració de mèrits i resultat final del procés de selecció per cobertura d’una plaça d’agent de la Policia Local de Tremp.

Anunci: dels criteris d'avaluació de la prova psicotècnica en el procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'agent de la policia Local de Tremp.

Anunci: dels resultats dels exercicis de cultura general i teoria del procés de selecció per cobertura d’una plaça d’agent de la Policia Local de Tremp.

Anunci: Dels resultats de l’exercici físic del procés de selecció per cobertura d’una plaça d’agent de la Policia Local de Tremp.

Anunci:De la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Tremp en torn lliure.

Anunci :De la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Tremp en torn lliure. Termini presentació d'esmenes i reclamacions fins al 11/11/2022.

Anunci: de modificació de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí un lloc de treball administratiu de l'Ajuntament de Tremp.

Anunci: de convocatòria i bases del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per
cobrir amb caràcter interí un lloc de treball administratiu. -Termini obert fins 31/10/2022

Anunci: Bases i convocatòria per l’accés, mitjançant concurs oposició lliure, a una plaça d'agent de la policia Local de Tremp. - Termini obert fins 20/10/2022

Anunci: Bases i convocatòria del concurs oposició de mobilitat horitzontal per a la provisició d´una plaça d'agent de la Policia Local de Tremp. Termini obert fins 20/10/2022

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT, anteriors convocatòries:

       Consulta el portal de transparència: FES CLIC A L'ENLLAÇ

    Document Actions