al contingut a la navegació Informació de contacte

Oferta d'ocupació pública

Si vols inscriure't a la Borsa de Treball complimenta els formularis que pots trobar al catàleg de serveis.

  • Empreses que busquen treballadors/es.
  • Treballadors/es que busquen feina.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT:

Anunci: De les bases reguladores i la convocatòria que ha de regir el procés de selecció mitjançant concurs-oposició per a cobrir una plaça, amb caràcter funcionarial, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament.

Anunci:de convocatòria i de les bases reguladores del procés proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació el lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: Dels resultats de la prova d’ofimàtica, de la prova pràctica, de la valoració de mèrits i de
la puntuació total del procés selectiu per la provisió d’una plaça Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: Dels resultats de les proves, de la valoració de mèrits i de la puntuació total del procés
selectiu per la provisió d’una plaça de Tècnic Especialista d’Esports de l’Ajuntament de Tremp.

Anunci: de la relació definitiva d'admesos i exclosos, designació dels membres del tribunal i dates de les proves del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic Especialista d’Esports.

Anunci: dels resultats de la prova de català i de la prova de teoria del procés selectiu per la provisió d’una plaça Auxiliar Administrativa

Anunci: de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses, designació de membres del tribunal i dates de les proves del procés de selecció per a la provisió d’una plaça Auxiliar Administrativa.

Anunci: de la relació provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la provisió d'una plaça auxiliar administrativa.

Anunci: De la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de
selecció per a la provisió d’una plaça de Tècnic Especialista d’Esports.

Anunci: de convocatòria de les bases reguladores per a la provisió mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure de la plaça Auxiliar Administratiu/va d'Administració General de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tremp.

Anunci: De convocatòria i de les bases reguladores per a la provisió mitjantçant el sistema de concurs-oposició lliure de la plaça de Tècnic Especialita d'Esports de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Tremp.

Anunci: Anunci de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern.

 Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix de tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i d’un/a monitor/a esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: De la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per la
provisió amb caràcter laboral-fix d’una plaça d’oficial i dues d’operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix tres places d’auxiliars de servei d’equipaments i un monitor esportiu de l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

Anunci: de convocatòria i de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter laboral-fix una plaça d’ajudant la Brigada Municipal, una plaça d’operari a la Terreta, una plaça d’auxiliar de serveis i una plaça de subaltern a l’Ajuntament de Tremp. Convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada mitjançant concurs de mèrits.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA A L'AJUNTAMENT, anteriors convocatòries:

       Consulta el portal de transparència: FES CLIC A L'ENLLAÇ