al contingut a la navegació Informació de contacte

Punt d'Informació Cadastral

L'Ajuntament de Tremp disposa d'un Punt d'informació cadastral (PIC) on podeu accedir a la següent informació:

  • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu als béns immobles de la seva titularitat.
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, referent al propi sol·licitat.

El PIC es gestiona des del departament d'obres i urbanisme. Per consultes cal trucar a l'Ajuntament i demanar cita prèvia o bé dirigir-vos per correu electrònic a : obresiserveis@ajuntamentdetremp.cat

Un cop esteu a l'ajuntament, per poder tramitar la vostra consulta cal identificar-se amb el document d'identitat i en cas de ser un representant, cal que aporteu l'autorització.

ipic.jpg  Web de l'oficina virtual del cadastre