al contingut a la navegació Informació de contacte

Tauler d'edictes

Per consultar el Tauler d'edictes en format electrònic fer clic a la imatge:

e-tauler.jpg

Alguns edictes tenen annexos que es publiquen a continuació:

EXP. X2021000699. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER REGULACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO URBANITZABLE. APROVACIÓ INICIAL