al contingut a la navegació Informació de contacte

Tributs i recaptació

Des de l'Ajuntament es gestionen les liquidacions d'ingressos directes (llicències d'obres, obertures de locals, liquidacions d'increments del valor dels terrenys urbans, guals, etc.), la resta de taxes es gestionen a través d'altres organismes:

Taxes gestionades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà

 • 1 de juny a 30 d'agost:

       Taxa de recollida d'escombraries 

Organisme Autònom de Recaptació de Tributs (OARGT):

Consulta el calendari a la web de l'Organisme Autònom de la Diputació de Lleida

Les dates aproximades són les següents:

 • 27 de febrer al 28 d'abril: 

       Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes municipals i quotes de comunitats de regants.

 • 2 de maig a 5 de juliol de 2023: 

  Impost sobre Béns Immobles Urbans - No domiciliat

  Taxa per entrada de vehicles i/o guals

  Taxa per manteniment de cementiri municipal

 • 1 de maig, 2 d'agost i 3 de novembre de 2023: Impost sobre Béns Immobles Urbans Fraccionats
 • 25 de setembre al 27 de novembre de 2023: Impost de béns de naturalesa rústica