al contingut a la navegació Informació de contacte

Informació econòmica

Des de l'Ajuntament es gestionen les liquidacions d'ingressos directes (llicències d'obres, obertures de locals, liquidacions d'increments del valor dels terrenys urbans, guals, etc.), la resta de taxes es gestionen a través d'altres organismes:

Taxes gestionades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà

 • 1 de juny a 30 d'agost:

       Taxa de recollida d'escombraries 

Organisme Autònom de Recaptació de Tributs (OARGT):

Consulta el calendari 2024 a la web de l'Organisme Autònom de la Diputació de Lleida

Les dates aproximades són les següents:

 • 27 de febrer al  30 d'abril: 

       Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes municipals i quotes de comunitats de regants.

 • 2 de maig a 5 de juliol : 

  Impost sobre Béns Immobles Urbans - No domiciliat

  Taxa per entrada de vehicles i/o guals

  Taxa per manteniment de cementiri municipal

 • 3 de juny, 1 d'agost i 31 d'octubre: Impost sobre Béns Immobles Urbans Fraccionats
 • 25 de setembre al 25 de novembre : Impost de béns de naturalesa rústica
La Sindicatura de Comptes, dins el Programa anual d’activitats de 2022, va realitzar l’informe de fiscalització a l’Ajuntament de Tremp per al compte general de l'exercici 2020. El resultat és un informe que es pot consultar.

L'adreça de l'enllaç és: https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2023_26_ca.pdf

En els següents apartats podeu consultar altres trameses d'informació: