al contingut a la navegació Informació de contacte

Torres

Accés audioguia      Acceso audioguia      Audio guide access      Accès Audioguide

     CAT.png                         ES.png                         EN.png                       FR.png

image

Tremp va créixer al voltant d’un recinte emmurallat i les seves torres de defensa, era una vila closa vertebrada a l’entorn de l’església de Sant Maria de Pallars. Aquest primer nucli de creixement s’ha de situar entre els segles X-XI i tenia com a traçat el carrer Peressall i del Forn en sentit horitzontal i un de vertical que anava nord-sud des del Carrer Dr Roure fins la Plaça de les Verdures o Plaça del Centre.

Aquest recinte clos tenia dues torres circulars de defensa i, a més també hi havia  dues torres de vigilància situades dins d’edificis. Les torres circulars eren la de la Sagristia (al costat de la Basílica) i la Torre del Mingo (situada a la Plaça Capdevila). Per la seva banda, les torres de vigilància estaven situades una a Casa Feliu i l’altra a casa Millet (situada al costat de l’antic edifici de l’Hospital dels pobres).

Durant període baixmedieval al segle XIV, la vila va créixer en superfície i número d’habitants. Es va ampliar el recinte emmurallat construint 2 torres més de defensa, la de la Gavatxa (a la Plaça del Mercat i la dels Padres (situada a l’antic Col·legi Sant Josep, actual Epicentre).

Resten d’empeus 3 de les 4 torres, la torre de la Gavatxa es va enderrocar junt amb el portal de Sant Roc quan va caure el tram de muralla de la Plaça del Mercat. Actualment, es poden veure les torres de la Sagristia, Capdevila i dels Padres.

Aquesta audioguia ha estat possible gràcies al suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya - Pla de Foment de Turisme.