al contingut a la navegació Informació de contacte

Bé Cultural d'Interès Nacional

Jaciments de Nerets i Suterranya

Al 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la declaració de bé cultural d'interès nacional (BCIN), en la categoria de zona paleontològica, els jaciments dels Nerets (Vilamitjana-1) i Suterranya, al terme de Tremp.

Es tracta d'un dels conjunts de jaciments més importants amb restes de dinosaures per l'excepcionalitat i rellevància de les restes conservades. S'hi localitzen nius sencers, un fet molt poc comú a Catalunya, i l'estat de conservació de les restes i la seva extensió permeten una aproximació acurada del comportament d'aquests animals.

Unitat-grisa-Nerets.jpg

Pel que fa a futures intervencions en aquestes zones s'ha acordat que calgui demanar autorització prèvia del Departament de Cultura per a tala i arrencada d'arbres; treballs de prospecció i afins per a investigació minera; remocions i excavacions del terreny per a gasoductes, conduccions elèctriques, obres de clavegueram i/o desguàs d'aigües o d'altre

 tipus d'instal·lacions; arranjament dels camins o vials existents o obertura de nous; anivellaments de finques o parcel·les, i re

parcel·lacions.

El jaciment dels Nerets (Vilamitjana-1) s'estén al sud-oest de la Serra de Sant Cornel

i. 

És representat per un conjunt notable de fòssils, format per restes directes de dinosaures (sauròpodes, ornitòpodes i teròpodes) i altres arcosaures (cocodrílids

), quelonis (Solemys) i restes d'invertebrats (pinces de cranc i gasteròpodes), que permeten reconstruir l'ecosistema i entendre la transició de faunes de dinosaure entre el Maastrichtià inferior i superior.

D'altra banda, el jaciment de Suterranya es troba dins la pedania

 de Vilamitjana, en el mateix terme municipal de Tremp, al marge esquerre del barranc de l'Abelle

r. S'hi localitzen restes directes de dinosaures (teròpodes), però sobretot destaca per la presència de restes indirectes de dinosaures amb una important representació de nius d'ous i fragments de closques d'ous, en un considerable bon estat de preservació.